fbpx

Tier 5 Geçici İşçi

Aşama 5 Geçici İşçi

Geçici İşçi Vizesine Başvurmak
Geçici İşçi vizesi, iş deneyimini kazanmak veya eğitim yapmak için kısa bir süre İngiltere'ye gelmek isteyen, Yurtdışı Hükümet Dil Programına da onaylanmış bir hükümet yetkili değişim planı aracılığıyla araştırma ya da bir burs almak isteyenler içindir.
Dahası, başvuranların Avrupa dışındaki ülke vatandaşları olması, sponsor olması ve uygunluk şartlarını yerine getirmeleri gerekecektir. Ayrıca, başarılı bir başvuru sahibi İngiltere'de 24 aya kadar kalabilir (şemaya göre değişir).

Beşinci Aşamalı Geçici Vize, farklı alt kategorilere ayrılır:

5. Seviye Gençlik Hareketlilik Programı
Bu tür vize, iş deneyimini kazanmak isteyen geçici işçiler için düzenlenmiştir. Bununla birlikte, yalnızca 18-30 yaşları arasındaki kişiler bu tür vize başvurusunda bulunabilir.
Katman 5 Devlet Yetkili exchange
Bu vizeye göre sadece bir şirket tarafından kabul edilenler için çalışmak mümkündür. Ayrıca şirket onaylı bir Hükümet Şemasına sahip olmalıdır. Ayrıca şirketin 5. Aşama sponsorluk lisansı olmalıdır.

Beşinci Sınıf Dini çalışan
Vize, vaaz veya dini bir düzen içinde çalışmak gibi dini işleri yapmak isteyenlere yöneliktir. Dahası, sadece Avrupa dışıyken uygulamanız da mümkündür.

Beşinci Sınıf Yaratıcı ve Sporcu
Sporcuların vize almaları gerekir. Ayrıca, bu vize, 24 ay sonra 2. Kademe bir Sporcu olarak değiştirilebilir.

5. Seviye Zekâ İşçileri
AB dışından gelen yardım görevlileri, bir yardım kuruluşu için ücretsiz bir hayır işi yapmak isteyenler için çalışmak üzere bir vizeye sahip olmalıdır.
KURUMLAR